Το νέο μοντέλο αυτόματης γραμμής παραγωγής τάρτας TMS by ΕΒΑΚ

Το νέο μοντέλο αυτόματης γραμμής παραγωγής τάρτας TMS
Το μηχάνημα είναι έτοιμο για λειτουργία σε εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων στις Φιλιππίνες
Αναπτυσσόμαστε και βελτιωνόμαστε γατί σεβόμαστε και αγαπάμε αυτό που κάνουμε.

.

Πελάτες της EBAK