Η EBAK κατασκευάζει ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες – πάγκους εργασίας καθώς και ταινίες στροφής, κατάλληλες για τρόφιμα, ιδιαίτερα χρήσιμες για όλους τους χώρους παραγωγής – επεξεργασίας τροφίμων. Οι Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως πάγκοι εργασίας με τη προσθήκη των κατάλληλων αξεσουάρ.