Μεταφορά προϊόντων. Τοποθέτηση, ευθυγράμμιση-διάταξη προϊόντων σε λαμαρίνες ψησίματος.

18 Απριλίου, 2020|