Μεταφορά προϊόντων. Τοποθέτηση, ευθυγράμμιση-διάταξη προϊόντων σε λαμαρίνες ψησίματος.

Απρίλιος 18th, 2020|