Μηχανήματα της EBAK που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην παραγωγή μαλακών μπισκότων (soft cookies)