Ταινία πλασίματος (μορφοποίησης) ζύμης για bagels και κουλούρι – EBSF

Η ταινία πλασίματος-μορφοποίησης ζύμης EBSF προσομοιώνει την παραδοσιακή διαδικασία πλασίματος με το χέρι. Η ζύμη καθώς διασχίζει την ταινία πλάθετε σε σχήμα δακτυλίου. (Bagels, κουλούρι, simit, govrige).Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομο (χειροκίνητη τροφοδοσία με μερίδες ζύμης),ή μαζί με το extruder και τον σουσαμωτή της EBAK να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής .

Χαρακτηριστικά

  • Υψηλή παραγωγικότητα (max 2000pcs/hour).
  • ομοιόμορφη σχηματοποίηση των προϊόντων.

  • Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση.

Ταινία πλασίματος (μορφοποίησης) ζύμης για bagels και κουλούρι - EBSF
Ταινία πλασίματος (μορφοποίησης) ζύμης για bagels και κουλούρι – EBSF
Ταινία πλασίματος (μορφοποίησης) ζύμης για bagels και κουλούρι – EBSF
Ταινία πλασίματος (μορφοποίησης) ζύμης για bagels και κουλούρι – EBSF

.

Relevant Posts