Παραγωγή γεμιστού κριτσινιού από τη γραμμή ALD της EBAK

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Αυτόματη Γραμμή Παραγωγής για κουλούρι Θεσσαλονίκης ή Κρίκο

Η εταιρεία μας κατασκευάζει/σχεδιάζει μηχανήματα σε υψηλό επίπεδο και παρέχει στους πελάτες τις το βέλτιστο αποτέλεμα .

.

Σχετικά μηχανήματα της EBAK

.

Πελάτες της EBAK