Μηχανήματα της EBAK που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία για κρίκους ζύμης-κριτσίνια σε σχήμα κρίκου